OTC-9651 OTC Tools 9651
Pressure amd Tonnage Gauge 0-100 Ton

OTC-9651

$167.97

$119.98
Pressure amd Tonnage Gauge 0-100 Ton
Processing...

OTC-9651 OTC Tools 9651
Pressure amd Tonnage Gauge 0-100 Ton

OTC-9651

$167.97

$119.98

Product Details

Pressure and Tonnage Gauge

Features:

 • Four scales:
  • 0-10,000 PSI
  • 0-55 ton
  • 0-75 ton
  • 0-100 ton
 • Wt., 8 oz.
 • 3-1/2in. diameter face.


Warranty: Lifetime


Country of Origin: BRA


Reviews